KELAS MENGAJI AL-QURAN (DEWASA)


“...Kerana sesungguhnya BUKANLAH MATA MEREKA YANG BUTA, tetapi HATI MEREKA DI DALAM DADA.” 
(Al-Hajj: 46)

Masih belum terlewat bagi anda untuk mempelajari Al-Quran. Pembelajaran adalah melalui kaedah Iqro' secara bertalaqi dengan guru yang bertauliah dan berpengalaman.

Kelas DEWASA
Sekali seminggu, jam 8:30 - 9:30 malam
Guru Bertauliah

Ustaz Nurthalis Sulaiman dan sebahagian dari
para Pelajar Kelas Mengaji Al-Quran